עבור מטופלים מחו"ל: שירותי תרגום פרטיים

אם תזדקק לשירותי תרגום לפני הגעתך לניו יורק, המתרגמים הבאים זמינים עבורך תמורת תשלום. עליך לשלוח אליהם את המסמכים בפקס או בדואר אלקטרוני על מנת שיתמחרו את התרגום לפני שהם מקבלים את העבודה. התרגומים בדרך כלל יכולים להתבצע תוך 24 שעות.

The Language Lab
טלפון: 212-697-2020
מס' פקס: 212-697-2891
www.thelanguagelab.com
דואר אלקטרוני: ilaria.migliardi@thelanguagelab.com
nicole.cee@thelanguagelab.com
maria.dagostino@thelanguagelab.com

CP Language Institute, Inc.‎
CP Media Communications
1790 Broadway, Suite 801
New York, NY 10019
טלפון: 212-246-2054
מס' פקס: 212-247-2258
www.cpli.com
דואר אלקטרוני: info@cpli.com

מרכז ‎Memorial Sloan-Kettering אינו נושא באחריות לאובדן או להוצאה כלשהם הנובעים באופן ישיר או עקיף מפעולות של ספקי השירותים הללו. Memorial Sloan-Kettering אינו הבעלים של ספקי שירות אלה, הוא לא מנהל או מקדם אותם והוא לא שולט בהם או מתפעל אותם.