יש שירותי תרגום זמינים בכל עת עבור כל מטופל ששפת אימו אינה אנגלית. ניתן לקבל את השירותים באמצעות מתרגם מלווה או דרך הטלפון. הצוות שלנו יכול לתאם עבורך את השירות לפני התור. כמו כן ניתן ליצור קשר עם אדוארד טאביו, מנהל שירותי מתורגמנות, בטלפון 212-639-5981 או בכתובת הדוא"ל interpreters@mskcc.org לקבלת עזרה. 

הצהרת אי-אפליה: אפליה מנוגדת לחוק
בית החולים Memorial לסרטן ומחלות קשורות מתנהל בהתאם לזכויות האזרח הפדרליות הישימות וחוקי הבריאות הפדרליים הישימים ואינו מפלה, מדיר, או מטפל בבני אדם באופן שונה על סמך גזע, צבע עור, מוצא, גיל, נכות, מין, נטייה מינית, מגדר או הבעת מגדר.
מידע נוסף

לפעמים, מטופלים המגיעים ממקומות שונים בעולם זקוקים לשירותי התרגום לפני בואם לניו-יורק. לדוגמה, לעתים יש צורך לתרגם מידע רפואי לאנגלית לפני קביעת התור. Memorial Sloan Kettering אינו יכול לספק שירות מסוג זה, אך ניתן לשכור את שירותיהם של המתרגמים הפרטיים הבאים. לקבלת השירותים עליך לשלוח אליהם את המסמכים בדואר אלקטרוני או בפקס על מנת שיתמחרו את התרגום לפני שהם מקבלים את העבודה. התרגומים יכולים להתבצע, בדרך כלל, תוך 24 שעות.

The Language Lab
טלפון: 212-697-2020
מס' פקס: 212-697-2891
www.thelanguagelab.com
דואר אלקטרוני: ilaria.migliardi@thelanguagelab.com
nicole.cee@thelanguagelab.com
maria.dagostino@thelanguagelab.com

CP Language Institute, Inc.‎
CP Media Communications 1790 Broadway, Suite 801
New York, NY 10019
טלפון: 212-246-2054
מס' פקס: 212-247-2258
www.cpli.com
דואר אלקטרוני: info@cpli.com

מרכז ‎Memorial Sloan Kettering אינו נושא באחריות לאובדן או להוצאה כלשהם הנובעים באופן ישיר או עקיף מפעולות של ספקי השירותים הללו. Memorial Sloan Kettering אינו הבעלים של ספקי שירות אלה, הוא לא מנהל או מקדם אותם והוא לא שולט בהם או מתפעל אותם.