יש שירותי תרגום זמינים בכל עת עבור כל מטופל ששפת אימו אינה אנגלית. ניתן לקבל את השירותים באמצעות מתרגם מלווה או דרך הטלפון. הצוות שלנו יכול לתאם עבורך את השירות לפני התור.

לפעמים, מטופלים המגיעים ממקומות שונים בעולם זקוקים לשירותי התרגום לפני בואם לניו-יורק. לדוגמה, לעתים יש צורך לתרגם מידע רפואי לאנגלית לפני קביעת התור. Memorial Sloan Kettering אינו יכול לספק שירות מסוג זה, אך ניתן לשכור את שירותיהם של המתרגמים הפרטיים הבאים. לקבלת השירותים עליך לשלוח אליהם את המסמכים בדואר אלקטרוני או בפקס על מנת שיתמחרו את התרגום לפני שהם מקבלים את העבודה. התרגומים בדרך כלל יכולים להתבצע תוך 24 שעות.

מעבדת השפות
- טלפון: 212-697-2020
פקס: 212-697-2891
www.thelanguagelab.com
דואר אלקטרוני: ilaria.migliardi@thelanguagelab.com
nicole.cee@thelanguagelab.com
maria.dagostino@thelanguagelab.com

CP Language Institute, Inc.
CP Media Communications
1790 Broadway, Suite 801
New York, NY 10019
טלפון: 212-246-2054
פקס: 212-247-2258
www.cpli.com
דואר אלקטרוני: info@cpli.com

מרכז ‎Memorial Sloan-Kettering אינו נושא באחריות לאובדן או להוצאה כלשהם הנובעים באופן ישיר או עקיף מפעולות של ספקי השירותים הללו. Memorial Sloan-Kettering אינו הבעלים של ספקי שירות אלה, הוא לא מנהל או מקדם אותם והוא לא שולט בהם או מתפעל אותם.